Сдружение Фуутура

Изберете спорта – дарете средства и подкрепете социално-значимите каузи на Сдружение ФуутураТова е сайтът, чрез който се управлява подкрепата на физически и юридически лица за работата на Сдружение Фуутура. След направено дарение очакваме да се свържете с нас, за да получите съответния документ.Данъчни облекчения за юридически лицаФУУТУРА е сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.Данъчни облекчения за физически лицаФУУТУРА е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

При интерес и нужда от допълнителна информация, моля да се свържете с нас по имейл (info@footura.com) и мобилен телефон - 0887883980 

Why Choose Us?

ВИЗИЯ

Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и спортни игри и именно те са идеалното средство за неформално възпитание на децата и юношите и за подготвянето им за голямата житейска игра, както и дават отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и не-здравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече в риск от социално изключване.

МИСИЯЦелта на Сдружение Фуутура е да помогнена младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-добри възможности за реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи, проекти, дейности и инициативи.„Спорт с кауза – Благотворителенспорт“„Да спортуваш е модерно“„Спортът като алтернатива“„Моделът на подражание“„Спортът изгражда“„Наука и Спорт“„Социален спорт, интеграция“

Още от древността спортът изпълнява множество полезни личностни и социални функции - той е средство за физическо и психическо себеразвитие и самоусъвършенстване, дисциплинираност и работа в екип, амбициозност и преследване на цели, етично съревнование, признание, слава...

Всички помним неотдавнашните успехи в традиционно силни за България спортове на професионално ниво, но много по-ценни от купите, медалите и парите са личностите, които са ги извоювали. Не всеки може да стъпи на световния връх, но когато има една широка и стабилна основа, тя винаги изтласква качествен продукт най-отгоре.

Една от основните цели на Сдружение Фуутура е изтъкването на положителните черти на спорта в обществото чрез възможно най-широка основа от членовете му - черти като чест, доблест, етика, феър-плей, физическа и психическа култура и сила, воля. В нашата проектна и цялостна дейност в сферата на спорта, ние се стремим да допринесем за личностното и общественото развитие в основната ни целева група - деца и юноши под 18 години, но също така и сред активно практикуващите спорт на любителско ниво сред пълнолетните граждани.

Във Фуутура страстно вярваме в способността на спорта да промени света към по-добро. И чрез подкрепа към нас, вие можете да бъдете сигурни, че помагате на благотворителна организация, която наистина може да направи разликата в живота на хората чрез спорта.Това е така, защото Фуутура е в състояние да подкрепя спортно базирани проекти чрез редица ценни начини - от финансирането за оборудване и други разходи за изпълнение на програма до предлагане на възможности за обучение на следващото поколение млади лидери, ние имаме уникалната възможност да носим спорт на младите в София и страната. .

Активното участие на нашите членове означава, че ние можем да вдъхновим дългосрочна промяна. Промяна в начина, по който обществото възприема спорта и способността му да се справя със социални въпроси. Промяна в начина, по който децата и юношите живеят на и извън терена.За Фуутура не е достатъчно да се правят само краткосрочни промени. Истинската цел е да реализираме видими промени сега и за в бъдеще.Ето защо подкрепата, която вие можете да дадете ще помогне не само днес, но ще продължи да помага и в утрешния ден.

- спортни събития с демонстративен, благотворителен и състезателен характер- отворени безплатни спортни събития и тренировки по различни видове спорт- спортни дарителски акции- разрастването на административния и ресурсния капацитет на Сдружението, което ще генерира повече възможности за ефективна работа- изпращане на младежи на обмени, фестивали, тренинги и др. със спортна и здравословна насоченост- установяване на Стипендия за Талант в спорта- продължаване на конкурса за есе, видео и снимка на тема Аз и спортът- повече и още по-ефективни спортни събития със социалната насоченост- откриване на отворен Спортен младежки консултантски офис в гр. София- развитието ни като спортна медиа, усъвършенстването на нашите авторски продукции и увеличаване на научните ни разработки в спорта- мащабни информационни кампании, промотиращи спорта и здравословния начин на живот

Участвайте в тематичните социални инициативи на Сдружение Фуутура

Тематичните социални инициативи на Фуутура Ви дават възможност да обедините усилия с други филантропи и да се възползвате от професионалното управление на проекти на много по-ниски разходи в сравнение с управляване на собствена фондация. Същевременно печелите опит, знания и допринасяте директно за избраната инициатива (запазвайки вашата анонимност при желание). УС на сдружение Фуутура е отговорен за разпределянето на дарените средства за строго подбрани и висококачествени дейности. Освен това сдружение Фуутура ще наблюдава резултатите и въздействието на всяка инициатива, като съществено значение за определяне на добавената стойност от дарението.

Ако решите да участвате в тематична инициатива, сдружение Фуутура ще ви информира редовно за дейностите, които се финансират чрез дарените средства. Ние също сме на разположение, за да обсъдим как можете да станете по-лично ангажирани.

В момента Фуутура управлява две тематични социални инциативи, които предлагаме на вашето внимание -*Спортна Благотворителна Лига (развитие на аматьорския спорт, дарителството и директното подпомагане на лични и обществени каузи в цяла България)*Спортна революция (работа с училища из цяла България с акцент върху спортно-здравословни теоретични семинари и практически демонстрационни дейности)При интерес и нужда от допълнителна информация, моля да се свържете с нас по имейл (info@footura.com) и мобилен телефон - 0887883980 

Фуутура организира турнири с истинска грижа за развитието на аматьорския спорт, с директна и индиректна социална насоченост, с визия за структуриране на силни вътрешни структури по отделните видове спорт. Ето част от отзивите за нас:

- Благодаря Ви от сърце за чудесната организация на този прекрасен турнир почти всяка неделя в кв. Слатина. Не си представям неделния ден без да „запретна ръкави“ и да се впусна в безкрайните битки по тенис…Изключително съм доволен че се срещам както със стари така и с нови непознати противници и така завързвам приятелства. Тихомир Желев

– Инициативите на Сдружението са чудесни и мисля, че имат сериозен потенциал да се превърнат в значими масови мероприятия. Изключително съм благодарен на организаторите от Фуутура, че ми позволиха да бъда част от техните страхотни турнири по тенис. Всеки турнир има прекрасна атмосфера и е изключително приятно и забавно да срещаш както добри познати от предишни издания, така и нови съперници. Петьо Борисов

- Според мен инициативите на Фуутура определено допринасят за развитието на спортовете, които са включени в програмата. Добре е да има повече подобни нициативи. Цветомир Ценков

- С дейността си Сдружение „Фуутура“допринасяза развитието на масовия спорт вБългария. С провежданите мероприятия Сдружението доказва,че изпълнява своята мисия да развие аматьорския и масовия спорт, да предостави по-добри условия за практикуването му в състезателни, приятелски, благотворителни и други условия. Щастие за мен беше да участвам в Турнирите по Тенис на маса, където спечелих нови приятели, страхотни преживявания и срещнах много добри спортисти. Петър Тодоров

- Сдружението покрива на максимални проценти целта, поради която е създадено, а именно да развива масовия спорт в нашата страна. Съветът, който бих дал е да се включват още спортове в календара на спортните мероприятия. Ивайло Гинчев

- Определено дейността на Фуутура допринася за развитието на спорта. Честите турнири и увеличаването на броя на състезателите са доказателство затова. Павел Маринов

- Според мен допринасяте за развитието на масовия спорт, такива турнири трябва да се провеждат по-често, особено щом става въпрос за такива каузи, за каквито се провеждат досега – а именно да се помогне на хора, които имат нужда. ЦветелинАнжелов

Име: ZdravkoВид спорт илизрител по вид спорт: PeshakovОтзив,Коментар: Турнирът на Фуутура е чудесносъстезание,което дава възможност нааматьорите да се позабавляват и даизпитат от тръпката да участват втурнир.Уединената обстановка предразполагаиграчите да се концентрират и да дадатнай-доброто от себе си. Прекраснатаатмосфера се допълва от организаторана турнира – Емил Методиев, който презцялото време следи за доброто настроениена участниците.С нетърпение очакваменовите турнирни предизвикатеслтва, скоито ще ни зарадвате !Time: May 12, 2014 at1:06 pm

Име: Teodor TeodorovВид спорт илизрител по вид спорт: tenisnakortОтзив,Коментар: Sybitiqta sa dobre napraweni, no spored men shte epo-dobre da se igrae winagi 2 ot 3 seta do 6 geima kakto na drugiteturniri.Time: May 12, 2014 at 2:12 pm

Име: Теодора НиколоваВидспорт или зрител по видспорт: Зрител,благотв.футболентурнирОтзив,Коментар: Организацията беше на ниво исъбитието премина по начин, удовлетворяващвсички – и участници и публика!Time:May 12, 2014 at 2:55 pm

Име: Таня ПетроваВид спортили зрител по вид спорт: футболОтзив,Коментар: Присъствах на благотворитенияфутболен турнир и преживяването бешемного приятно. Организацията беше наниво, участниците се представиха добре.Сдружението ви прави нещо много хубави,продължавайте все така. Успех Time:May 12, 2014 at 3:01 pm

Име: Тихомир ЖелевВид спортили зрител по вид спорт: тенисучастникОтзив,Коментар: Изключително добра организацияна тенис турнирите. Коректност ипозитивизъм от страна на организатораг-н Емилиян Методиев. Впечатлен съм отбезплатното предоставяне на полицазастраховка при злополука по време натурнирите, покриваща разходи до ЛВ1200.- на участник.Бих се радвал да сеорганизират все по-често такива тенистурнири.Time: May 12, 2014 at 3:53 pm

Име: Пепа СтаневаОтзив,Коментар: Здравословния начин на живот,здравия дух и външната красота сасвързани с игрите и спорта. Сдружениеза развитие на спорта Фуутура предоставямного възможности за развитие наподрастващи и аматъори. Хора, които сеинтересуват от различните видове спорти желаят спорта да бъде част от технияначин на живот.Time: May 12, 2014 at 4:18 pm

Име: Ивайло ГинчевВид спортили зрител по вид спорт: ТениснамасаОтзив,Коментар: Сдружението покрива на 100%принципите и целите,които си е поставило.Собщите усилия на участници и организаторисе вижда как се постига най-важнатамисия на сдружението,(поне според моятаскромна особа)а именно все повече иповече усмивки и приятни моменти ,що секасае до спортната ни култура.Time: May12, 2014 at 4:38 pm

Име: Боян ЧулковВид спортили зрител по вид спорт: футбол,тенисОтзив,Коментар: Вече бях пряк участник в някоиот турнирите, организирани от Сдружениетои ми беше интересно и забавно. Искамспециално да поздравя Фуутура и заблаготворителните инициативи – в крайнасметка точно в това е смисълът на спорта– да носи радост на хората, да им помага.Продължавайте в същия дух!Time: May 12,2014 at 6:18 pm

Име: Любен ШейтановВидспорт или зрител по вид спорт: ТенисОтзив,Коментар: Здравейте, взех участие в 3турнира тази година и искам да благодаряза коректното отношение както наорганизаторите, така и на всички играчи.Дори като истински аматьор (имам практика,но не съм тренирал никога), се чувствахмного комфортно и на място. Следващияпът – на финалния турнир се запишете иВие!Time: May 12, 2014 at 7:58 pm

Име: Христо АнгеловВидспорт или зрител по вид спорт: ФутболОтзив,Коментар: Поздравявам Фуутура заорганизацията на турнира по футбол на5 май. Със сигурност ще участвам и надруги ваши благотворителни турнири.Time:May 13, 2014 at 5:22 am

Име: Ediz BatranВид спорт илизрител по вид спорт: tenisОтзив,Коментар: Zdraveite,kato uchastnik v dva ot tenis turniritevi bih iskal da spodelq 4e imate edna mnogo dobra organizaciq naprovedane na turnirite i prekrasno otnoshenie po vreme naprotichaneto im. S udovolsvie spodelqm na priqteli da uchastvat vuvvashite turniri:)Uspeh zanapred i dono ste vse takamoblizirani.Time: May 13, 2014 at 8:30 am

Име: Едиз БатранВид спортили зрител по вид спорт: ТенисОтзив,Коментар: Надявам се организацията вида продължи да прави подобни турнири,понежеформатът позволява на участниците даиграят повече мачове,а относноорганизацията нямам никакви забележки,всичкоминава в много добър синхрон.Time: May13, 2014 at 8:40 am

Име: Ивайло ХаджиевВидспорт или зрител по вид спорт: ФутболОтзив,Коментар: От името на Фен клуб МанчестърЮнайтед България, благодаря на „Фуутура“и лично на Емо Методиев за поканата заучастие в декемврийския благотворителентурнир по футбол. Повече добри каузи =повече щастливи усмивки!С пожелания зауспех, повече идеи и реализации обещавамебъдещи срещи с Вас!Time: May 13, 2014 at 10:59 am

Име: Петър ТодоровВид спортили зрител по вид спорт: ТениснамасаОтзив,Коментар: Смятам,че с мероприятиятакоито организира,Сдружение“Фуутура“доказвасмисъла на своето съществуване.Благодаренсъм за новите ми приятели,за дружескатаатмосфера по време на Турнирите и закоректното отношение между състезателии организатори.Ще продължавам даспортувам и разпространявам идеите заразвитието на спорта и спортнатакултура.Спортът е живот!Спортът едълголетие!Time: May 13, 2014 at 4:32 pm

Georgi Petrov | май31, 2014 в 4:45 am Едно голямо браво захората,който организират провежданетона турнирите Фуутура.Наистина многодобра организация,приятна обстановкаи изключителен заряд в мачовете.Судоволствие бих участвал в турнирите,кактои бих споделил с други мой приятелипрактикуващи тенис да участват ворганизираните от вас турнири.Специалниблагодарности към организатора ЕмилМетодиев.

About Us

Сдружение Фуутура

Изберете спорта – дарете средства и подкрепете социално-значимите каузи на Сдружение Фуутура

Location

Имаме и физически офис, който се намира на адрес гр. София, ул. Петко Каравелов 5

Address

Sofia, Petko Karavelov 5